Thiết bị phụ kiện âm thanh chuyển tiếp tín hiệu OPTICAL Toslink (chuyển tín hiệu số kỹ thuật số) hai chiều, cho phép bạn chuyển đổi ba đầu vào thành một đầu ra duy nhất (3x1) hoặc một đầu vào thành ba đầu ra (1x3).


- Với cơ chế hoạt động 3x1, thiết bị cho phép bạn chọn một trong ba thiết bị đầu vào để hướng đến một đầu ra độc nhất.
- Với cơ chế hoạt động 1x3, thiết bị hoạt động theo hướng ngược lại, chỉ cho phép một đầu vào và chọn lọc một trong ba thiết bị đầu ra.Không làm suy giảm tín hiệu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), đảm bảo âm thanh - video chân thực và rõ nét.
Không đề nghị nguồn điện
Các thiết bị gợi ý dùng: Máy thu kỹ thuật số, đầu đĩa CD, DVD, máy chơi game, máy nghe nhạc mini, máy nghe nhạc MP3, Xbox 360, Blu-ray, HD DVD,…… sử dụng cổng DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL),.