Logo là một sáng tạo của trí tuệ có vai trò quan trong trong kinh doanh và phát triển thương hiệu quả một doanh nghiệp. Việc đăng ý logoo độc quyền thương hiệu là điều cần thiết để bảo vệ những sản phẩm, thương hiệu của mình tránh những hoạt động thương mại, cạnh tranh không lành mạnh. Những thủ tục đăng lý logo độc quyền thương hiệu dưới đây sẽ giúp các doanh nghiệp nắm được chuẩn bị hồ sơ và quy trình đăng ký logo độc quyền cho thương hiệu của mình.

Thực chất, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như trong các giấy tờ, văn bằng chính thức chỉ có khái niệm “nhãn hiệu” được sử dụng, tùy theo việc nó gắn kèm với sản phẩm hay dịch vụ mà được gọi chi tiết hơn là Nhãn hiệu hàng hóa hay Nhãn hiệu dịch vụ. Còn logo hoặc thương hiệu là cách gọi thông thường của nhãn hiệu trên thị trường và dễ hiểu đối với đại đa số tổ chức, cá nhân. Thương hiệu là cách nói đến nhãn hiệu dạng chữ (phần đọc được). Còn Logo là cách dùng để nói về nhãn hiệu dạng hình ảnh. Logo thường được thiết kết một cách rất sáng tạo, có tính khác biệt và tính thẩm mỹ cao nên logo đồng thời cũng là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả. Chính vì vậy cần đăng ký logo để bảo vệ quyền tác giả.

QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

thu-tuc-dang-ky-logo-doc-quyen-thuong-hieu

Đăng ký logo độc quyền thương hiệu có những điểm chung và vai trò tương tự như việc đăng ký bảo hộ logo , đăng ký bảo hộ thương hiệu hay bảo hộ nhãn hiệu để bảo vệ những hình ảnh, dịch vụ của doanh nghiệp cũng nhưu phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp được thuận lơi.

– Hồ sơ chuẩn bị đăng ký logo độc quyền thương hiệu
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận kinh doanh
Mẫu logo cần đăng ký
Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận logo độc quyền thương hiệu
Tra cứu đơn được miễn phí: đây là quy trình tra cứu logo độc quyền của doanh nghiệp cho bị trùng với nhãn hiệu khách được được gửi đơn tới Cục đăng ký, hay trùng với những mẫu logo đã được nhận Giấy Chứng nhận, logo của các cá nhân, tổ chức đã đăng ký.
Trong thời gian 02 ngày, doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả bằng văn bàng và có đối chứng cụ thể
thu-tuc-dang-ky-logo-doc-quyen-thuong-hieu1

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho logo độc quyền của thương hiệu
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo mẫu: Giấy chứng nhận kinh doanh bản sao, mẫu logo, tờ khai đăng ký logo độc quyền
Phân loại các danh mục hàng hóa, dịch vụ cần được liệt kê đày đủ, những danh mục hàng hóa, dịch vụ yê cầu đăng ký logo độc quyền cần được nhóm lại theo bảng các danh mục hàng hóa dịch vụ phù hợp theo Thỏa ước Nice
Nộp hồ sơ đăng ký logo độc quyền thương hiệu lên Cục Sở hữu trí tuệ là nơi tiếp nhận những yêu cầu như đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký bảo hộ thương hiệu, bảo hộ thương hiệu,… cho những doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức.
Theo quy định từ 10 – 12 tháng kể từ ngày nộp đơn, những danh mục hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp mới được đồng ý có logo độc quyền thương hiệu hoặc sẽ bị bác bỏ.
Sau khi được chấp nhận là logo độc quyền thương hiệu, doanh nghiệp cần phải thực hiện lên hồ sơ và đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa và dịch vụ để thực hiện chiến lược kinh doanh được tốt nhất và thành công.
Việc đăng ký logo độc quyền thương hiệu có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ hình ảnh của hàng hóa, dịch vụ và hình ảnh của doanh nghiệp để tiếp cận đến người tiêu dùng thành công cũng như đáp ứng được những yêu cầu cần có nhãn hiệu trong kinh doanh và hoạt động thương mại.

Ngoài ra, để giúp các doanh nghiệp, cá nhân hay tổ chức có thể đăng ký logo độc quyền thương hiệu thành công, Luatthongnhat.com cũng cung cấp những dịch vụ tư vấn và dịch vụ đăng ký logo độc quyền thương hiệu, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu , bảo hộ thương hiệu cho doanh nghiệp để tăng cao khả năng được chấp nhận đơn đăng ký logo và đăng ký nhãn hiệu.

Trên đây là những thông tin, chuẩn bị hồ sơ và thủ tục đăng ký logo độc quyền thương hiệu cho các doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp có thể hoàn thiện được quy trình đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu để bảo vệ những loại hàng hóa, dịch vụ của đơn vị cũng như thực hiện kinh doanh thành công.
http://luatthongnhat.com/thu-tuc-pha...uong-hieu.html