[color=#333333]Kệ sách với mẫu mã đơn giản, nhưng mang một màu sắc