Thông số kỹ thuật:
Model: IIK2015BABOA-SL-LS100-AK
Khoảng phát hiện 15mm.
Kích cỡ M30 / L = 72
Ngõ ra 2 dây DC/AC PNP
Nguồn cung cấp 20-250V AC/DC
Kiểu nối đuôi 1/2" IP67
Tần số chuyển đổi 25 AC- 40DC
Nhiệt độ hoạt động -25-70 độ C
Sản phẩm cùng loại:


Cảm biến từ IFM IFKC004BASKG/M/V4A/US-104-DRS
Cảm biến từ IFM IGKC012ASKG/M/V4A/US-104-DRS
Cảm biến từ IFM IGKC008BASKG/M/V4A/US-104-DRS
Cảm biến từ IFM IIK3022BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IIK3015BBPKG/M/V4A/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IIB3014BBPKG/M/V4A/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IIB3022BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IGB3012BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IGB3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IFB3007BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IFB3004BBPKG/M/V4A/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IIK3015A2PKG/US
Cảm biến từ IFM IIK3010A2PKG/US
Cảm biến từ IFM IGK3008A2PKG/US
Cảm biến từ IFM IGK3005A2PKG/US
Cảm biến từ IFM IIK3015A1PKG/US
Cảm biến từ IFM IIK3010A1PKG/US
Cảm biến từ IFM IGK3008A1PKG/US
Cảm biến từ IFM IGK3005A1PKG/US
Cảm biến từ IFM IFK3004A1PKG/US
Cảm biến từ IFM IFK3002A1PKG/US - IF6028
Cảm biến từ IFM IIA2015-ABOA/SL/LS-300BL/RT
Cảm biến từ IFM IGA2008-ABOA/SL/LS-300BL/RT
Cảm biến từ IFM IGA2005-ABOA/SL/LS-300BL/RT
Giắc cắm IFM E18213
Cảm biến từ IFM E18212
Cảm biến từ IFM IGK3012BPKG/M/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IGK3008BBPKG/M/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM II2015-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM II2010-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IG2005-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IG2008-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IF2004-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IF2002-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IIA2010-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IIA2015-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IGA2005-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IGA2008-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IFA2004-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IFA2002-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IEA2001-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM ITA2001-N/1D/2G
Cảm biến từ IFM IIB2012BARKG/AM/SC/5.0M/2LED
Cảm biến từ IFM IIB2012BARKG/AM/SC/0.3M/US/2LED
Cảm biến từ IFM IIB2012BARKG/AM/SC/3.0M/2LED
Cảm biến từ IFM IFB2004BARKG/AM/SC/5.0M/2LED
Cảm biến từ IFM IFB2004BARKG/AM/SC/3.0M/2LED
Cảm biến từ IFM IFB2004BARKG/AM/SC/0.3M/US/2LED
Cảm biến từ IFM IIK2022ABOA/SL/LS100-AK
Cảm biến từ IFM IIK2015BABOA/SL/LS100-AK
Nếu quý khách có nhu cầu với các sản phẩm trên vui lòng liên hệ với chúng tôi :
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát
VPGD: Phòng 24B1 - Tòa nhà Bình Vượng - 200 Quang Trung - Hà Đông – Hà Nội
ĐT: 042 241 0870 Fax: 042 221 3706 hotline: 096 525 8336