Đầu hiển thị ( Bộ chỉ thị ) là thiết bị thu thập dữ liệu từ việc hóa từ cảm biến lực do khối lượng của một vật đè lên mặt cân rồi sau đấy hiển thị khối lượng hoặc hiển thị chức năng khác ( do người dùng yêu cầu ) , sau cuối đưa ra tín hiệu để điều khiển thiết bị ngoại vi hoặc điều khiển quá trình.
Nói cách khác , đầu hiển thị ấy là mặt số biểu hiện thông tin khối lượng của vật được cân cho người sử dụng thông tin.
Các cách phân loại đầu hiển thị:
- Phân loại đầu cân theo tính năng sử dụng :
Đầu hiển thị dùng cho cân bàn cân sàn : là những đầu hiển thị có tính năng cân bình thường. Ngoài ra còn có đặc tính kỹ thuật giành riêng cho dòng sản phẩm cân bàn cân sàn là nguồn nuôi đủ cho 4 loadcell ( 4 điểm tiếp xúc lên mặt cân để chuyển hóa lực thành số chỉ khối lượng của vật được cân ) trở xuống với quy định cho từng loại điện trở loadcell. VD: A12 , Yht3 , ind 221 , ind 220 , t23p , t31p
Đầu hiển thị dùng cho cân ô tô : là những bộ chỉ thị tính năng cân bình thường và tích hợp với một số tính năng khác. Hơn nữa còn có đặc tính kỹ thuật giành riêng cho dòng sản phẩm cân ô tô là nguồn nuôi đủ lớn cho 4 – 16 loadcell. VD : A9 , D10 , Kingbird , 8142pro…..
Đầu hiển thị dùng cho cân phân tích : là những đầu hiển thị có tính năng chuyên biệt thu thập dữ liệu mà hóa từ cảm biến lực xử lý và đưa ra tín hiệu điều khiển thiết bị ngoại vi đóng hoặc mở. Ngoài ra còn có thể kết nối với thiết bị điều khiển quá trình như PLC – PC để giám sát và điều khiển quá trình trong hệ thống dây chuyền sản xuất. VD : C8 , C602 ,
- Phân loại đầu cân theo chuẩn tín hiệu mã hóa của cảm biến lực.
Bộ chỉ thị tương tự : là những bộ chỉ thị thu thập dữ liệu mã hóa từ cảm biến lực gửi về dưới dạng tín hiệu tương tự ( dòng điện hoặc điện áp ). VD : A12 , YHT3 , A9 , Kingbird….
Bộ chỉ thị số : là những bộ chỉ thị thu thập dữ liệu mã hóa từ cảm biến lực gửi về dưới dạng tín hiệu số ( dạng bit ). VD : D2008FA….
Ngoài ra còn có các bộ chỉ thị dùng cho cân chuyên biệt như cân xác định điểm bột dapha.
Xem thêm: Thông tin về cân Mettler toledo