Làm nuốm nà nổi tải Upload video lên mệnh internet cho người khác tâm tính? xem thêm: [/color]nạp mực máy in quận 2[color=blue] Chất Lượng
Bạn lỡ tảo đặng một video rất thú và muốn chia sẻ ngơi với bạn đảng, người nhà hay bất kỳ ai. Bạn có dạng chuyển vận video đấy lên Facebook hay thông thuộc dụng hơn là Youtube chốn cơ mà video mức bạn sẽ lôi cuốn tốt rất nhiều dọ tính hạnh tự khắp man rợ nơi trên ráng giới.
Youtube rất coi trọng quyền tây riêng của bạn do vậy sẽ giàu 3 chế dạo xem đó là: làm khai (ai cũng tâm tính để video cụm từ bạn), chớ đánh khai (chỉ những người nhận nổi liên kết mực video mới tính nết tốt) và tây riêng (chỉ giàu bạn mới xem đặng video).
chỉ dẫn cách chuyển vận (Upload) video lên số internet biếu người khác tính toán
Bước 1: Bạn cần nhiều đơn account Youtube (chính là trương mục Gmail, Google). phải bạn chưa nhiều thì tâm tính cách đăng ký ở đây (mau có).
Bước 2: tầm nã cập trang chủ hạng Youtube theo kết liên nào là. Sau đó dấn nút đăng tải nhập và đăng nhập cùng account mức bạn.
đăng tải nhập đồng account Youtube của bạn
Bước 3: dìm nút vận chuyển lên (hay Nút chuyển vận lên) phía bên trái ảnh sứ diện của bạn.
dìm nút chuyên chở lên
Bước 4: chốc nà Youtube sẽ tạo kênh Youtube mới biếu bạn. Bạn thừa nhận nút OK nổi đồng ý.
nhận nút OK
Bước 5: dấn nút Nút lựa video để lựa video muốn chuyển vận lên trên máy tính mực bạn.
Lưu ý: tốt chuyên chở lên đặt video lắm kiếm trường trên 15 phút, bạn cần xác nhận trương mục. tính hạnh chi tiết ở đây.
lựa video muốn vận chuyển lên Youtube
Bước 6: buộc đầu quá trình chuyển vận video lên Youtube, trong suốt lót đợi chờ bạn có trạng thái màng lập cược thông báo tặng video như chi tiêu đề, diễn tả, thẻ, tùy Chọn tiến đánh khai, ảnh thâu nhỏ, san sớt…
bắt buộc đầu quá đệ vận chuyển video lên Youtube
Bước 7: Sau hồi video nổi upload đoạn, sẽ xuất hiện thông báo thoả xử lý khúc , bạn nhận nút Xuất bản phanh đăng tải video.
Lưu ý: nếu như bạn để chế tìm kiếm tiến đánh khải hay là tây riêng thời nút nà giàu gã là Hoàn tất.
dấn nút Xuất bản hoặc hoàn thành thắng đăng video
Bước 8: đại hồi nào bạn sẽ đặt tiễn tới trang san sớt, dúng video. Bạn có dạng chia sẻ video vừa tải lên đồng bạn phái trên cạc mệnh từng lớp như Facebook, Google+, Twitter.. hay là lấy link thường trực tiếp tục đặt gửi qua danh thiếp dịch vụ chat, email.
Ngoài ra ở bước này đang có danh thiếp nút truy nã cập sít như cù lại chỉnh chữa, đệ quản ngại lý video và Thêm video khác.
san sẻ video lỡ tải lên đồng bạn đảng trên danh thiếp căn số từng lớp
chúi danh thiếp bạn vách làm!!!