Hướng dẫn cách khóa tổ đĩa chẳng cần phần mềm mỏng với Bitlocker xem thêm: [/color]nạp mực máy in quận 4[color=blue] Nhanh Chóng
Cách khóa ổ đĩa trên Windows 7/8/8.1/10 chớ cần phần mềm. dùng Bitlocker là phương tiện khóa băng nhóm đĩa lắm sẵn trên Windows giúp ổ đĩa hạng bạn bất khả xâm phạm.
1. Hướng dẫn khóa ổ đĩa (mã hóa) cùng phần mềm mỏng Bitlocker
Bước 1: Bạn dấn chuột nếu như vào tổ đĩa muốn khóa lựa Turn on BitLocker .
dấn chuột phải ra dải đĩa muốn khóa lựa Turn on BitLocker
Bước 2: tàng trữ ra dầu Use a password lớn unlock the drive rồi gia nhập mật khẩu vào 2 dù Enter your password và Reenter your password . Sau đấy nhận nút Next .
Tích ra dầu Use a password to unlock the drive rồi Nhập mật khẩu vào 2 dầu Enter your password và Reenter your password. Sau đó dấn nút Next
Bước 3: Sao lưu khóa đề phòng sử dụng buổi bạn quên mật khẩu. Bạn lắm dạng lưu vào bất kỳ chỗ nào là trong các chọn lựa:
Save to your Microsoft account: Lưu ra trương mục Microsoft
Save lớn a USB flash drive: Lưu ra USB
Save lớn a file: Lưu ra máy tâm tính
Print the recovery key: In ra giấy
Lưu đoạn thì bạn dấn nút Next thắng đấu.
Lưu ý: Bạn giả dụ lưu key phòng ngừa thì nút Next mới sáng lên tặng bạn dấn
Lưu khóa đề phòng
Bước 4: BitLocker sẽ trường đoản cú rượu cồn mã hóa tã lót bạn thêm các đệp tin cẩn mới ra ổ đĩa. tuy rằng nhiên, bạn cần giả dụ chọn lọc cách mẽ hóa đối cùng những đệp tin tưởng.# thoả có trên vượt đĩa.
Ở đây giàu 2 lựa chọn
Encrypt used disk space only (faster and best for new PCs and drives): Chỉ mẽ hóa chứ phòng lưu điển tích trên băng đĩa thoả đặt dùng. Khuyên dùng cùng máy tính hạnh mới – nhặt hơn .
Encrypt entire drive (slower but best for PCs and drives already in use): mã hóa tuốt băng nhóm đĩa. Khuyên sử dụng đồng máy tính hở sử dụng một thời kì – muộn hơn .
lựa đoạn, bạn dìm nút Next .
lựa cách BitLocker mẽ hóa quạ liệu chừng
Bước 5: Ở bước nà cũng nhiều 2 chọn lựa:
New encryption mode (best for fixed drives on this device): giả dụ khóa vượt đĩa một mực trên máy tâm tính thì lựa tuyển lựa nào.
Compatible mode (best for drives that can be moved from this device): nếu như khóa dải đĩa rời nhiều trạng thái chuyển di sang trọng thèm bị khác thì lựa lựa chọn này.
chọn xong xuôi, bạn dấn nút Next tốt tiếp chuyện.
lựa loại tổ đĩa nổi mã hóa
Bước 6: nhấn nút Start encrypting .
thừa nhận nút Start encrypting
Bước 7: BitLocker nép đầu mã hóa vượt đĩa. Bạn hãy lắm thể sử dụng máy tính tình đại hồi quá đệ mẽ hóa diễn ra, mà sẽ công cho quá đệ mẽ hóa muộn hơn tí ti.
BitLocker tấm đầu mẽ hóa sờ soạng băng nhóm đĩa
Bước 8: thông tin mẽ hóa ác vàng liệu hồn trên dải đĩa thành đả, bạn nhấn nút Close đặt tắt Thông báo nào là.
dấn nút Close
Sau hồi mẽ hóa xong xuôi, băng nhóm đĩa sẽ tốt khóa lại trong dọ khởi động tiếp theo, bạn cần bật khóa đặt dùng.
tượng trưng ổ đĩa được khóa đồng BitLocker (như ảnh dưới là băng nhóm D).
băng đĩa D đặng khóa đồng BitLocker
2. Hướng dẫn bật khóa băng đĩa (chỉ nếu như bật khóa mỗi một tã phát động máy xem)
Bước 1: Bạn nhận chuột phải ra dải đĩa được khóa cùng BitLocker lựa Unlock Drive…
nhận chuột phải ra băng nhóm đĩa tốt khóa chọn Unlock Drive...
Bước 2: gia nhập mật khẩu rồi nhận nút Unlock .
Nhập mật khẩu rồi nhận nút Unlock
Lúc nào dải đĩa sẽ đặng bật khóa (như hình dưới là băng D).
băng đĩa D thắng mở khóa cùng Bitlocker
3. Hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu khóa vượt đĩa
Bước 1: mở khóa băng đĩa đồng mật khẩu cũ.
Bước 2: dìm chuột nếu như vào ổ đĩa chọn Change BitLocker password .
dìm chuột phải ra băng nhóm đĩa lựa Change BitLocker password
Bước 3: gia nhập mật khẩu cũ ra sườn Old password và gia nhập mật khẩu mới ra 2 sườn New password và Confirm new password rồi nhận nút Change password .
gia nhập mật khẩu cũ và mới rồi nhấn nút Change password
Bước 4: Sau lót xuất giờ dòng thông tin The password has been successfully changed là bạn hả tráo mật khẩu thành tiến đánh rồi đó.
Thông báo đổi mật khẩu vách tiến đánh
4. Hướng dẫn dùng khóa phòng ngừa nhát quên mật khẩu
Bước 1: Bạn dìm chuột giả dụ vào băng nhóm đĩa chọn Unlock Drive…
nhận chuột nếu ra vượt đĩa lựa Unlock Drive...
Bước 2: Tại cửa sổ gia nhập mật khẩu, bạn thừa nhận ra thòng More options .
nhận ra dòng More options
Bước 3: tiếp tục thừa nhận ra thòng Enter recovery key .
dấn ra thòng Enter recovery key
Bước 4: bật key recovery (khóa đề phòng) bạn biết bao lưu lại lát phanh BitLocker, copy (chép) key trong suốt phần Recovery Key .
cóp key trong phần Recovery Key
Bước 5: Paste (dán) key này ra khuông mở khóa BitLocker rồi nhấn nút Unlock .
gia nhập key này vào sườn bật khóa BitLocker rồi dấn nút Unlock
5. bật trang quản lí lý BitLocker
Cách 1: Bạn thừa nhận chuột nếu lên băng đĩa tốt khóa với BitLocker (vẫn bật khóa) lựa Manage BitLocker .
nhận chuột nếu lên dải đĩa nhằm khóa với BitLocker (hẵng bật khóa) chọn Manage BitLocker
Cách 2:
Bước 1: Bạn bật Control Panel
Bước 2: chọn System and Security (chú ý chế độ View by Category).
lựa System and Security (chú ý chế tìm kiếm View by Category)
Bước 3: nhấn ra dòng Manage BitLocker .
nhấn ra dòng Manage BitLocker
Bước 4: Giao diện quản lí lý BitLocker. Ở đây bạn nhiều thể Sao lưu khóa đề phòng, đổi mật khẩu, xóa mật khẩu, bật từ bỏ cồn bật khóa, tắt BitLocker.
Giao diện cai quản lý BitLocker
6. Hướng dẫn cách vứt khóa ổ đĩa (tắt BitLocker)
Bước 1: Bạn ra trang quản lí lý BitLocker (tâm tính hướng dẫn ở phần 5)
Bước 2: thừa nhận ra dòng Turn off BitLocker trong suốt phần dải đĩa bạn muốn đóng BitLocker. Xuất bây chừ cửa sểnh xác nhận, bạn nhấn nút Turn off Bitlocker .
thừa nhận ra thòng Turn off BitLocker trong suốt phần dải đĩa bạn muốn đóng BitLocker. Xuất hiện thời cửa sổng công nhận, bạn thừa nhận nút Turn off Bitlocker.
Bước 3: tấm đầu quá đệ trình giải mẽ. Sau hồi hương kinh qua mã xong thời đồng nghĩa cùng việc khóa băng nhóm đĩa sẽ nổi vứt.
ép đầu quá trình áp giải mẽ, vứt khóa BitLocker
chúi các bạn vách làm!!!