Đến tháng 10, Chrome sẽ cảnh báo bảo mật với các website không có https


Những nỗ lực của Google với Chrome trong việc khuyến khích các website chuyển đổi sang HTTPS bắt đầu đi đến hồi kết. Mới đây, Google đã công bố kế hoạch tiếp tục mở rộng đánh dấu “Không bảo mật” hiển thị trên những trang HTTP.
Với phiên bản 56 vào tháng 1, Chrome đã bắt đầu đánh dấu “Không bảo mật” trên thanh địa chỉ của những website HTTP có chứa trường mật khẩu hoặc thẻ tín dụng. Google đã ghi nhận điều hướng đến những trang HTTP này giảm đến 23% trên máy tính để bàn.
Sắp tới, Google sẽ tiếp tục mở rộng cảnh báo tới những trang web HTTP có chứa trường dữ liệu người sử dụng chứ không chỉ riêng tất cả trang có trường mật khẩu cùng với thẻ tín dụng. Đáng chú ý, cảnh báo sẽ xuất hiện trên thanh địa chỉ khi người ứng dụng bắt đầu nhập thông tin vào một trường dữ liệu.
Bất kỳ loại dữ liệu nào người ứng dụng nhập vào trang web đều cần được bảo mật chứ không chỉ riêng mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng. Chính vì thế, bắt đầu từ phiên bản 62 Chrome sẽ hiển thị cảnh báo “Không bảo mật” khi người tận dụng nhập dữ liệu vào tất cả trang web HTTP.
Ngoài ra, Chrome cũng lưu ý rằng khi người ứng dụng truy cập bằng chế độ ẩn danh, cảnh báo “Không bảo mật” sẽ xuất hiện trên các tất cả website HTTP. tất cả thay đổi này sẽ được Google cập nhật với Chrome 62 trong tháng 10 tới đây.
Nếu website của chúng ta vẫn đang là website HTTP, hãy nhanh chóng chuyển đổi sang HTTPS để đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng cùng với nâng cao đáng tin cho website. Khi thiết kế website bán hàng Bizweb, những tất cả website đều được cấp chứng chỉ SSL với giao thức HTTPS. Website của các bạn sẽ được đánh dấu “Bảo mật”, được Google đánh giá có ích và hỗ trợ có lợi cho SEO.


>> mẫu website bất động sản