Sự xuất hiện của hệ thống máy chủ giúp cho doanh nghiệp quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Hệ thống máy chủ giúp doanh nghiệp có được môi trường lưu trữ thông tin, dữ liệu không giới hạn; môi trường kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu an toàn và bảo mật tuyệt đối. Nhờ đó mà hiệu suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp luôn ở mức cao nhất.
Một hệ thống máy chủ chuyên nghiệp, chất lượng đòi hỏi phải có máy chủ cấu hình cao, hoạt động mạnh mẽ và chỗ đặt máy chủ chất lượng. Trong các dịch vụ máy chủ mà doanh nghiệp có thể lựa chọn để trang bị hệ thống máy chủ thì dịch vụ thuê máy chủ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn bởi chất lượng tốt.
Tuy nhiên, việc sử dụng máy chủ đối với doanh nghiệp nhỏ là lãng phí tài nguyên và chi phí. Do vậy, với những doanh nghiệp nhỏ nên Thuê máy chủ ảo bởi:
- Doanh nghiệp có được một hệ thống máy chủ chất lượng với máy chủ có cấu hình phù hợp được đặt tại các trung tâm dữ liệu chất lượng cao.
- Được tùy chọn cấu hình máy chủ, dòng máy chủ, loại máy chủ phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.
- Máy chủ ảo thực hiện được mọi chức năng của máy chủ vật lý: nơi lưu trữ các thông tin, dữ liệu; tạo môi trường kết nối giữa các máy tính với máy chủ và giữa các máy tính với nhau; tạo môi trường chia sẻ giữa các máy tính trong hệ thống máy chủ; tạo các server cấp thấp hơn: mail server, web server…
- Doanh nghiệp có toàn quyền quản lý, quản trị máy chủ ảo vps; cài đặt các chương trình, phần mềm, ứng dụng phục vụ cho doanh nghiệp.
- Dễ dàng nâng cấp các tài nguyên: RAM, HDD, băng thông khi doanh nghiệp có nhu cầu.
Máy chủ ảo có cấu hình máy riêng biệt, hệ điều hành riêng biệt và hoạt động độc lập. Máy chủ ảo có thể thực hiện được mọi chứ năng của một máy chủ vật lý: lưu trữ thông tin, dữ liệu; quản lý thông tin, dữ liệu….Do vậy, với các doanh nghiệp nhỏ, thuê máy chủ ảo là giải pháp tối ưu nhất: doanh nghiệp có được hệ thống máy chủ chất lượng nhất với chi phí thấp nhất.