Khu chế xuất là khu công nghiệp đặc trưng chỉ dành cho việc tạo nên, chế biến các mặt hàng để xuất khẩu ra quốc tế hoặc dành cho các loại doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ liên quan tới hoạt động xuất-nhập khẩu ở khu vực ấy với những ưu đãi về những mức thuế xuất-nhập khẩu hoặc những ưu đãi về mức giá thuê mướn mặt bằng làm ra, thuế thu nhập cũng như cắt giảm ít nhất các thủ tục hành chính.
Khu chế xuất có địa điểm, ranh giới được xác định từ trước, có những nền móng hạ tầng như điện, nước, đường giao thông nội khu sẵn có và không có dân cư sinh sống. Điều hành, quản lý hoạt động chung của khu chế xuất thường bởi vì một Ban quản lý khu chế xuất điều hành.


Thế nào là công ty chế xuất?
Công ty chế xuất là công ty chuyên sản xuất hàng hóa tiêu dùng dùng trong chỉ tiêu xuất khẩu thị trường nước ngoài & phải nằm trong khu chế xuất. những loại hàng hóa bởi doanh nghiệp ấy tạo ra khẩu phải xuất khẩu 100% ra nước ngoài & phải khai báo với cơ quan Hải quan để trở nên công ty chế xuất.
DN chế xuất đóng vai trò then chốt trong việc phát triển của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

>>> Đọc thêm về: khu chế xuất tại mytoan.com.vn

Thuế suất với công ty chế xuất
Bây giờ tất cả các mặt hàng lúc nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đều phải chịu 1 số thuế nhất định. Ngoại trừ việc hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ dùng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế
Tổ chức, cá nhân tạo nên hàng hóa xuất khẩu có cơ sở làm nên hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam. Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị ở nền tảng tạo nên thích hợp với vật liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để tạo nên hàng hóa xuất khẩu & thực hiện thông báo nền tảng làm nên theo quy định của pháp luật về hải quan;


Vật liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để làm ra mặt hàng đã xuất khẩu.

>>> Khám phá thêm về hồ sơ năng lực công ty xây dựng: https://mytoan.com.vn/ho-so-nang-luc-cong-ty-xay-dung/

Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giá hoặc lượng vật liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được dùng để tạo ra mặt hàng thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, dùng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để làm nên sản phẩm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Điều khoản về công ty chế xuất
Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư & thương mại. tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên lĩnh vực chưa thực hiện lúc nhập khẩu, hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu tán thành bằng văn bản.
Cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu chế xuất & công ty chế xuất khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào khu chế xuất và ngược lại không phải khai báo hải quan.
Công ty chế xuất được cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa & những hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa ở Việt Nam phải mở sổ kế toán hoạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan tới hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và sắp đặt khu lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của công ty chế xuất hay thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.
Việc phát triển hàng hóa kinh doanh ra thị trường nước ngoài luôn là công việc được nhà nước ta khuyến khích phát triển hàng đầu hiện tại nhằm mang tới sự phát triển và giao lưu hàng hóa trong nước ra thị trường nước ngoài. Đấy là cơ hội tốt dành cho những doanh nghiệp để tận dụng và phát triển được hàng hóa của mình đặc biệt lúc được hưởng những ưu đãi thu hút về thuế suất trong việc tạo nên và kinh doanh những loại hàng hóa này.