Mỗi tổ chức với thể tạo ra khác biệt trong hoạch định nguồn lực nếu biết dùng hiệu quả 3 phân hệ sau đây trong phần mềm ERP.
Hoạch định nguồn lực tổ chức hay ERP là 1 phần mềm to bao quát hồ hết những thứ tự kinh doanh của doanh nghiệp. Tuỳ quy mô và chiếc hình buôn bán, biện pháp ERP của bạn mang thể tác động tới mọi phòng ban trong khoảng kế toán tới nhân sự tới phân phối sản phẩm và quản lý kho.

một số giải pháp có tính tổng quát và hướng đến quy mô của khách hàng, số khác được mẫu mã sao cho phù hợp mang đặc biệt của từng lĩnh vực. Không những thế, dù là cái nào thì luôn mang những phân hệ chủ chốt, giữ vai trò to trong hiệu quả chung lúc ứng dụng ERP.
Nhìn chung, với 3 phân hệ trong phần mềm ERP sẽ đem lại ích lợi rất to lúc được tổ chức dùng và khai thác hợp lý, bất kể dị biệt quy mô hay ngành. Bao gồm:
Phân hệ tài chính - Trái tim của ERP
Phân hệ này với thể tụ hội những dữ liệu nguồn vốn trong khoảng mọi phòng ban trong doanh nghiệp, mang lại cái nhìn toàn cảnh về hoạt động của công ty.
Phân hệ nguồn vốn xử lý khái quát từ quản trị kế toán (bao gồm sổ cái và các khoản phải thu, phải trả), tới tìm hàng và trả tiền.
Phân hệ điều hành nguồn vốn của mỗi nhà cung cấp đều mang chút khác biệt, một đôi phân hệ bao gồm cả hoạch định ngân sách, dự báo và điều hành tài sản. 1 Số dịch vụ gộp chung việc trả lương vào phân hệ vốn đầu tư của họ, khi mà số khác thì lại gộp vào phân hệ nhân sự.
thành ra việc sắm được loại nào hợp với chức năng tài chính trong DN của bạn là khôn cùng quan yếu.
Để dùng phân hệ này hiệu quả, bạn cần sở hữu khả năng tạo các Con số tiêu dùng dữ liệu theo thời gian thực.
những Báo cáo này cần phải dễ hiểu và có thể thay đổi cách thức miêu tả tuỳ theo nhu cầu của người sử dụng. Chả hạn, giám đốc nguồn vốn (CFO) sẽ muốn thiên về các dữ liệu nguồn vốn và điều này chẳng phải giống sở hữu nhu cầu của Kế toán trưởng.
Phân hệ nhân sự trong phần mềm ERP - quản lý mọi mặt về nguồn nhân lực
Phân hệ nhân sự trong phần mềm ERP thường được gọi là quản trị nguồn nhân lực (Human Capital Management - HCM hoặc Human Resource Management - HRM).
Phân hệ này được bề ngoài nhằm thuần tuý hóa những giấy tờ trong quản lý nhân sự và những công việc hành chính như điều hành thời gian, chấm công và phúc lợi cũng như sản xuất cho viên chức phương tiện tự tiêu dùng, hoặc như một cổng thông tin để nhân viên tự quản lý thông báo tư nhân của mình.
một đôi phần mềm HRM cũng có những áp dụng để điều hành tuyển dụng, đào tạo, tính lương, quản trị hào kiệt... Đảm bảo tuân thủ luật cần lao và cung ứng những phân tách nguồn nhân công.
Để dùng phân hệ này hiệu quả, phân hệ được chọn phải tương trợ được những chức năng mà bộ phận nhân sự của bạn thực hành và thích hợp mang nguồn lực của phòng ban (ngân sách, quy mô nhân sự...)
phân tích thông tin quản lý DN trong phần mềm ERP
Phân hệ này cung ứng các phân tích giúp những dữ liệu bán hàng, tồn kho, nhân sự… của bạn trở thành có ý nghĩa.
BI với thể mang lại chiếc nhìn sâu sắc về hoạt động của DN ở số đông những bộ phận và tích hợp mượt mà sở hữu những áp dụng buôn bán khác của DN như quản trị quan hệ người mua (CRM), điều hành phân phối (DMS).
Điều này sẽ đem đến cho bạn cái nhìn thống nhất về vốn đầu tư, nhân sự, bán hàng, marketing và phổ biến hơn nữa, tùy thuộc vào vận dụng mà bạn chọn và tiêu dùng.
1 phân hệ BI cần sản xuất Con số theo thời gian thực và giống như phân hệ vốn đầu tư, BI nên cho phép cá nhân hoá hình thức biểu lộ dựa trên vai trò của người dùng trong đơn vị. Các Thống kê nên linh hoạt để bạn mang thể thêm các trường mới khi cần hỗ trợ đồ thị và biểu đồ, kỹ thuật đào sâu (drill-down) vào những Con số, sắp đặt, lọc và định dạng dữ liệu.
Phân hệ này cũng nên sở hữu khả năng kiếm tìm và hỗ trợ kết xuất ra những cái tài liệu phổ quát như Microsoft Word, Excel, PowerPoint và Adobe PDF. Để đạt hiệu quả nhất, bạn nên tích hợp phân hệ BI với công cụ BI của dịch vụ thứ ba.
>>> Xem thêm: phần mềm quản lý khách hàng

Chủ đề cùng chuyên mục: