Phần mềm quản lý sản xuất mang đến cho những doanh nghiệp sản xuất 1 phương tiện quản trị sản xuất giúp tăng hiệu quả trong hiệu quả trong điều hành hàng tồn kho hay các đơn đặt hàng sản phẩm, nắm bắt việc thu thập thông báo, rà soát, giám sát quy trình cung cấp đang ở quá trình nào, lập kế hoạch cung ứng tốt nhất...
Hiện nay những nhà máy sản xuất đều hướng đến mục tiêu sản xuất đủ hoặc vượt mức chỉ tiêu sản lượng trong khi vẫn đảm bảo mức giá và chất lượng. Họ thực hành nhiều quy trình sản xuất tiêu chuẩn và liên tục theo dõi, điều chỉnh các kế hoạch phân phối để đáp ứng các chỉ tiêu về giá tiền, chất lượng, giao hàng,…

Phần mềm điều hành sãn xuất sẽ mang đến cho doanh nghiệp:
1/ Giảm thời gian cung ứng
mang đa dạng nguyên nhân dẫn tới việc suy giảm hiệu quả cung cấp như thiếu nguyên nguyên liệu, máy móc hỏng, viên chức nghỉ nhiều,…Phần mềm quản lý phân phối sẽ giảm thiểu những tác nhân này bằng những tự động theo dõi các bộ phận trong suốt công đoạn và đưa ra cảnh báo để người điều hành điều chỉnh kịp thời.
2/ Giảm thời gian chu kỳ cung ứng
1 phần mềm điều hành sản xuất chuyên nghiệp sẽ giúp công ty quản lý và kiểm soát trật tự đặt hàng diễn ra từ khởi đầu cho đến lô hàng cuối bằng bí quyết tiêu dùng các biểu đồ trực giác để theo dõi tình hình cung ứng.
3/ Giảm trật tự khiến cho việc
nhà cung cấp mang thể phân tách thứ tự đặt hàng, giám sát và tự động cập nhật theo thời gian thực những chỉ số hiệu suất chính như trạng thái đơn hàng, mức tiêu thụ nguyên liệu, độ khớp những thứ tự,…
4/Tối ưu hóa thứ tự khiến cho việc
Phần mềm quản lý sản xuất theo dõi công đoạn xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ số, giúp đơn vị ko cần phải xem thông báo trên giấy để điều hành công tác.
5/ Giảm giá tiền quản lý tổ chức
một lúc tổ chức có thể đo lường hiệu suất làm việc và Con số tại chỗ, chi phí sẽ được tiết kiệm tối đa. Bằng cách theo dõi và Báo cáo về việc giao hàng thông qua phần mềm, tổ chức sẽ xuất hóa đơn chóng vánh và truy nã thu tiền nhanh hơn.
ngoài ra, dựa vào thông báo trong khoảng các Con số trên phần mềm, đơn vị có thể hoạch định nguồn nhân công để đáp ứng nhu cầu cung cấp theo từng chu kỳ và kịp thời hạn phân phối.
6/ Phân bổ kế hoạch phân phối hợp lý
Bằng cách thức truy vấn cập dữ liệu thời gian thực về tiến độ sản xuất, doanh nghiệp sẽ với thể bức xúc nhanh hơn, kịp thời điều chỉnh kế hoạch phân phối, đáp ứng đề nghị thời hạn và số lượng mà người dùng đề nghị. Điều này giúp công ty phân phối đúng mức, ko vung phí tài nguyên.
3S ERP là giải pháp quản trị doanh nghiệp chuyên sâu cho các ngành tại Việt Nam. Module quản lý sản xuất trong phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp trong dự báo tiêu thụ, lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nguyên liệu, quản lý chuỗi cung ứng cho đến thống kê các giao dịch phân xưởng và phân tích toàn bộ quá trình sản xuất...Module quản lý sản xuất còn có thể liên kết với các phân hệ khác trong phần mềm giúp kế thừa thông tin cần thiết các phân hệ khác. Gửi thông tin tư vấn cho chúng tôi tại: http://www.itgvietnam.com